Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Ogłoszenia » Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

 

       W dniu 28 lutego 2014 roku w Hali Sportowej ogłoszono wyniku konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej związanej z ochroną środowiska, segregacją odpadów komunalnych itp.
Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. wraz z Strażą Miejską Gminy i Miasta Lwówek Śląski w ramach programu „ Bezpieczne Ferie 2014”
Na konkurs wpłynę 17 prac wykonanych różną techniką;
Wszystkie prace zawierały elementy związane z ochrona środowiska
i przedstawiały środowisko naturalne widziane oczami dzieci:
środowisko czyste, zielone i przyjazne jak równieżśrodowisko zaśmiecone, zadymione, ciemne i nieprzyjazne.
 
Komisja konkursowa przyznała nagrody:
Nagroda I - Katarzyna Michalska uczennica kl.IVa Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim
Nagroda II - Wiktor Fuławka - uczeń kl.IIb Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim
Nagroda III - Honorata Zinów - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim
 
oraz wyróżnienia:
Marta Kuś -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim
Beata Stolarska - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim
Magdalena Paplicka - kl.II a Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim
Anna Sawicka - kl.III b Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim
 
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali;
Ryszard Chodorowski - Prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim
oraz Krzysztof Siczek -Komendant Straży Miejskiej Gminy i Miasta Lwówek Śląski
oraz Jolanta Kuklińska -członek komisji konkursowej.

       Prezes Zarządu Spółki wystąpił z krótkim wykładem edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska i segregacji odpadów komunalnych , a na podstawie nagrody głównej,w postaci funkcjonalnego modelu„śmieciarki SCANIA”, przedstawił poglądowy proces gospodarki odpadami poczynając od odbioru segregowanych odpadów komunalnych „u źródła” i kończąc na sortowaniu i unieszkodliwianiu odpadów na instalacji Mechaniczno-Biologicznej składowiska
odpadów w Płóczkach Dolnych.

       Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy, aby świat czysty, zielony i przyjazny nie był tylko wizją.
 
                                                   Organizatorzy.

Lwówek Śląski.28.02.2014r