Połączenie Spółek

 

OGŁOSZENIE      

Na podstawie Uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r.  w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  do spółkipod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce,oraz na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016r.jako Spółki Przejmowanej i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016r. jako  Spółki Przejmującej, nastąpiło  połączenie Spółek. 

            Spółka Przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu Spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016r.  a Spółka Przejmująca,  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego. 

Wszystkie obowiązki i świadczone usługi Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dniem 01 lipca 2016 roku,  przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.  

Biuro Obsługi Klienta ( BOK )  i Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
( PSZOK ) mieści się: 
 

Aleja Wojska Polskiego 27, 

59-600 Lwówek Śląski 

( na terenie dotychczasowej Spółki ZOM )

Tel/fax: 75 647 81 91
 

Strona internetowa: www.zom.lwowekslaski.pl ( do czasu zmiany ) 

e-mail: zom@ lwowekslaski.pl                                 ( do czasu zmiany )  

Czas pracy Biura Obsługi Klienta i PSZOK pozostaje bez zmian.

Dane adresowe Spółki 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o. 

ul. Nadbrzeżna 5a 

58-420 Lubawka 

e-mail : sanikom@sanikom.com.pl