O firmie

 

Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. została powolana w dniu 21 lutego 2013 roku w wyniku przekształcenia części Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim na podstawie Uchwały Nr. XXVII/272/2012 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Restrukturyzacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, której zadaniem będzie realizacja zadań własnych gminy z zakresu gospodarki odpadami.

Na podstawie Uchwały nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r.  w sprawie przystąpienie Gminy i Miasta Lwówek Śląski  do spółkipod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, oraz na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dnia 26 kwietnia 2016r.jako Spółki Przejmowanej i Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2016r. jako  Spółki Przejmującej, nastąpiło  połączenie Spółek.

            Spółka Przejmowana, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o., po połączeniu Spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 czerwca 2016r.  a Spółka Przejmująca,  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sadowego.

Wszystkie obowiązki i świadczone usługi Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z dniem 01 lipca 2016 roku,  przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.

Biuro Obsługi Klienta ( BOK )  i Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) mieści się:

Aleja Wojska Polskiego 27,

59-600 Lwówek Śląski

( na terenie dotychczasowej Spółki ZOM )

Tel/fax 75 647 81 91

 

Strona internetowa: www.zom.lwowekslaski.pl ( do czasu zmiany )

e-mail: zom@ lwowekslaski.pl                             ( do czasu zmiany )

 

 
Czas pracy Biura Obsługi Klienta i PSZOK pozostaje bez zmian.

Dane adresowe Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzezna 5a

58-420 Lubawka

e-mail: sanikom@sanikom.com.pl

                                                                         

 

Usługi oczyszczania i odbiór odpadów

 

Świadczymy pełen zakres usług związanych z gospodarką odpadami - odbiór odpadów w miejscu ich powstawania, załadunek, transport, odzysk (w tym recykling) i ich unieszkodliwianie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami na instalacji w Płóczkach Dolnych i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  "SANIKOM" Sp.z o.o. w Lubawce.

 

Ważnym zadaniem realizowanym przez Spółkę, przyczyniającym się do poprawy ochrony środowiska jest prowadzenie od  stycznia 2014 roku, na terenie siedziby Spółki, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz posiadany park maszynowy, usunięcie odpadów po remoncie mieszkania, pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych mebli, przeterminowanych leków, opakowań po farbach i lakierach lub liści z przydomowego ogródka, nie stanowią problemu.
Szczegóły w zakładce - REGULAMINY

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie :

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych i innych
   podmiotów,
- opróżniania, transportu i oczyszczania ścieków bytowych,
- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- bieżącego utrzymania czystości i porzadku oraz letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie
  gminy i miasta Lwówek Śląski
- zarządzania targowiskiem miejskim w Lwówku Śląskim,
- administrowania placem zabaw w Płóczkach Dolnych,
- wynajem podnośnika koszowego,
- świadczenie usług transportowych.
- zarządzanie cmentarzem Komunalnym i wojennym w Lwówku Śląskim

 

Naszą ofertę kierujemy do:

  • odbiorców indywidualnych,

  • spółdzielni mieszkaniowych,

  • wspólnot mieszkaniowych,

  • instytucji i urzędów.