BOK

 

tel: 75 / 647 81 91
e-mail: zom@lwowekslaski.pl
czynne w dni robocze
od godz. 7.00 do godz. 15.00, w każdą środę miesiąca 7.00 do 17.00

 

  • - przyjmowanie zleceń,

  • - zawieranie umów na odbiór odpadów stałych od instytucji i podmiotów niezamieszkałych

  • - zawieranie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  • - sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów,

  • - wystawianie faktur.