Kontakt

*******************************************************************************************************************

Przedsiebiorstwo Gospdarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 541; 75 74 11 539; 75 74 67 766

strona internetowa : www.sanikom.com.pl ,  www.sanikom.bip.net.pl,

e-mail : sanikom@sanikom.com.pl


Biuro Obsługi Klienta (BOK) i Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych (PSZOK) mieści się :

Aleja Wojska Polskiego 27

59-600 Lwówek Śląski

( na terenie dotychczasowej Spółki ZOM)

Tel/fax: 75 647 81 91

Strona internetowa: www.zom.lwowekslaski.pl ( do czasu zmiany )

e-mail: zom@ lwowekslaski.pl                             ( do czasu zmiany )