.

 

 

                      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.

 

                            ul. Nadbrzeżna 5a       58-420 Lubawka

 

                            ( (75) 74 11 541   ( (75) 74 11 539    ( (75) 746 77 66

 

                            NIP 614-14-32-064    REGON 230443311    KRS 0000029741

 

                            Kapitał podstawowy 9.836.500,00 zł

 

                            e-mail: sanikom@sanikom.com.pl

 

                           www.sanikom.com.pl www.sanikom.bip.net.pl      http://ekosudety.eu/pl/

 

                          numer rejestrowy BDO: 000009693