'

Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych

 

Pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla pracowników Wykonawcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma - wystawić w dniu wywozu na chodnik lub pobocze ulicy przed wejściem na teren nieruchomości. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00

 

Informujemy, że obowiązek segregacji odpadów w gospodarstwie domowym wykonuje się zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, dostępnym na stronie internetowej www.lwowekslaski.pl ,www.zom.lwowekslaski.pl

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym należy gromadzić selektywnie w następujący sposób:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – żółte pojemniki lub worki

wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, zakrętki od słoików, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, puszki po konserwach, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle.

nie wrzucamy:butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zniczy z zawartością wosku, tapet, pieluch i podpasek, tworzyw piankowych i styropianu, opakowań po farbach i aerozolach, itp.

PAPIER – niebieskie pojemniki lub worki

wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy.

nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków ponawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pampersów i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, odzieży.

 

SZKŁO – zielone pojemniki lub worki

wrzucamy:szkło bezbarwne i kolorowe, butelki, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek-bez zawartości, szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane.

nie wrzucamy:ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, kryształów, luster, szkła okiennego i okularowego, żarówek, świetlówek, witraży, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, termometrów, monitorów i lamp telewizyjnych, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych.

 

ODPADY MOKRE ZMIESZANE – czarne/szare pojemniki lub czarne worki 

wrzucamy: zimny popiół, resztki kuchenne zawierające kości, odpady higieniczne, waciki, pampersy, podpaski, opakowania styropianowe oraz wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

nie wrzucamy: zużytych części samochodowych, gorącego popiołu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, baterii, zużytego sprzętu AGD i RTV, makulatury.

 

ODPADY BIO – brązowe worki

wrzucamy: odpady roślinne, trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, obierki z ziemniaków, odpady z owoców i warzyw, trociny, rozdrobnione gałązki krzewów rośliny i kwiaty.

nie wrzucamy: piasku, ziemi, kamieni, popiołu z kominka, grilla lub pieca, odchodów  zwierzęcych, kości zwierząt, oleju jadalnego, leków, drewna impregnowanego.

 

Na terenie oddziału Spółki w Lwówku Śląskim  , Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK )
                                czynny: poniedziałek – wtorek od 7:00 do 14:30

                                 środę                            od 7:00  do 17:00

                                 czwartek i piątek         od 7:00 do 14:30

 oraz w  pierwszą i trzecią sobotę miesiąca   w godzinach od 8:00  do 14:00

W  dni ustawowo wolne od pracy, a przypadające w w/w dniach PSZOK jest nieczynny. Zasady funkcjonowania PSZOKokreślone są w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej:www.zom.lwowekslaski.pl   oraz  w siedzibie oddziału Spółki.

Na terenie  oddziału w Lwówku Śląskim , Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Biuro  Obsługi Klienta czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do godz.15:00, w środę w godzinach 7:00  do godz.17:00.
     

Tel: 75 647 81 91, e-mail: zom@lwowekslaski.pl

 Na terenie Gminy znajdują się ogólnodostępne czerwone pojemniki z profilowanym wrzutem na zbiórkę zużytych baterii.                            

W  7 aptekach w mieście oraz w punktach POZ w Lwówku Śląskim, Zbylutowie , Sobocie  i Niwnicach  znajdują się pojemniki na przeterminowane lekarstwa.                                              

 

                                         ZASADY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH           

Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki  do godz.6:00 , w miejscu zwyczajowo przyjętym dla gromadzenia odpadów komunalnych, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu pieszego i  drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu transportowego odbierającego.

 

UWAGA - ODPADY WIELKOGABARYTOWE ODBIERANE BĘDĄ OD GODZINY 6:00

Daną trasą pojazd odbierający odpady przejedzie tylko raz – odpady wystawione po przejeździe pojazdu dokonującego odbioru odpadów wielkogabarytowych - nie będą odbierane.

Ponadto  informujemy, że w systemie zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych nie będą odbierane odpady niebezpieczne, tzn.: opakowania po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, eternit, akumulatory oraz odpady  poremontowe (gruz, wełna mineralna, styropian itp.),zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV itp.). Zbiórką nie są objęte także odpady wielkogabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

 

Kompletny sprzęt RTV, AGD oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym świetlówki, baterie), opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, gruz budowlany (bez styropianu budowlanego) odpady wielkogabarytowe,  można w ramach obowiązującego limitu, oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się na Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim.                                                                               

Uwaga:

Harmonogramy odbioru odpadów w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.są do pobrania na stronie internetowej Spółki www.zom.lwowekslaski.pl, oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta.