'

 
 
 
 

INFORMACJA

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM 12 LISTOPADA 2018 ROKU

DNIEM WOLNYM OD PRACY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z REJONÓW PRZYPADAJĄCYCH WG HARMONOGRAMU W TYM TERMINIE

NASTĄPI W DNIU 13.11.2018