'

 

Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych

oraz inne informacje obowiązujące  w okresie:

 od 01.07.2018r. do 31.07.2018r.

tj. w okresie  przejściowym 

przed wprowadzeniem nowych zasad segregacji odpadów komunalnych

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

***

Pojemniki i worki należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla pracowników zakładu bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma - wystawić w dniu wywozu na chodnik lub pobocze ulicy przed wejściem na teren posesji. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00 do 18.00. Przypominamy o obowiązku zapewnienia  dojazdu w rejonie wystawienia pojemnika w dniu odbioru odpadów oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego dojścia do pojemnika.

                                                                              ***                                                                              Na terenie Gminy znajdują się ogólnodostępne czerwone pojemniki z profilowanym wrzutem na zbiórkę zużytych baterii.                                    

 W 7 aptekach w mieście oraz w punktach POZ w Lwówku Śląskim, Zbylutowie , Sobocie  i Niwnicach  znajdują się pojemniki na zużyte lekarstwa.

***

Na terenie oddziału w Lwówku Śląskim  , Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) wraz z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV.

czynny: poniedziałek – wtorek od 7:00 do 14:30

                                                                                  środę                            od 7.00  do 17.00

                                                                                  czwartek i piątek         od 7:00 do 14:30

                                      Pierwszą i trzecią sobotę miesiąca   w godzinach od 8.00  do 14.00

W  dni ustawowo wolne od pracy, a przypadające w w/w dniach PSZOK jest nieczynny. Zasady funkcjonowania PSZOK   określone są w
Regulaminie dostępnym na stronie internetowej:www.zom.lwowekslaski.pl   oraz  w siedzibie oddziału Spółki

                                                                                  ***

Na terenie  oddziału w Lwówku Śląskim , Al. Wojska Polskiego 27, znajduje się: Biuro  Obsługi Klienta czynne w dni robocze od godziny  7.00

do godz.15.00 oraz  w każdą środę (przypadającą w dniu roboczym) od godziny 7.00 do godz.17.00. Tel/fax: 75 647 81 91, e-mail: zom@lwowekslaski.pl

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCU LIPCU 2018r.

 

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym należy gromadzić selektywnie w następujący sposób:

 

1.      Opakowanie szklane (butelki, słoiki, itp.),- czyste bez zawartości

  * umieszczamy w zielonych pojemnikach lub workach koloru zielonego.

2.      Opakowania z tworzyw sztucznych, worki i torby foliowe, puszki metalowe bez zawartości, sucha makulatura i papier, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp), odzież,    – tzw. „odpady suche”

   * umieszczamy w żółtych  pojemnikach  lub  workach  koloru żółtego.

3.      Odpady roślinne, biodegradowalne (trawa, liście, rozdrobnione drobne gałęzie itp.)- odbierane w systemie workowym wyłącznie na terenie miejskim.

  * umieszczamy w  workach  koloru  brązowego z napisem   BIO

4.      Pozostałe odpady- tzw.”odpady mokre” . - dotyczy pozostałych odpadów niewymienionych w zakresie selektywnego zbierania i frakcje trwale zanieczyszczone tych odpadów oraz zmiotki, zimny popiół z pieców gospodarstw domowych. itp.

   * umieszczamy w czarnych/ocynkowanych pojemnikach   lub workach koloru czarnego.

 

***

Kompletny sprzęt RTV, AGD oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne (w tym świetlówki, baterie), opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, gruz budowlany (bez styropianu budowlanego) można w ramach obowiązującego limitu, oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się na Al. Wojska Polskiego 27 w Lwówku Śląskim.

Uwaga:

Worki na odpady, poza wymaganym kolorem , winny spełniać wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości  i  porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

Worki do gromadzenia odpadów można kupić w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie Oddziału Spółki :

w dni robocze:  700 -1500 ,  oraz w  każdą środę miesiąca: 700 -1700 .   

W dni ustawowo wolne od pracy Biuro Obsługi Klienta nieczynne

               Uwaga:

Harmonogramy odbioru odpadów w okresie od 01.07.2018r. do 31.07.2018r.   są do pobrania na stronie internetowej  www.zom.lwowekslaski.pl w zakładce HARMONOGRAMY oraz będą dostępne w wersji papierowej od dnia 22.06.2018r. w Biurze Obsługi Klienta  oddziału Spółki w Lwówku Śląskim.